welkom

Tarieven

Vaak is de nota van een advocaat onvoorspelbaar, doordat op uurtarief wordt gedeclareerd en van tevoren niet bekend is hoeveel uren er in een zaak gestoken moeten worden. Het risico komt daarbij volledig bij u te liggen.

Advocatenkantoor Bentum staat voor een heldere en transparante kostenstructuur waarbij voor zover mogelijk vaste prijzen gehanteerd worden. Hieronder treft u een overzicht aan van de vaste prijzen voor adviezen en procedures op verschillende rechtsgebieden. Wanneer niet op prijsafspraak gewerkt kan worden hanteert advocatenkantoor Bentum een uurtarief van € 175,- exclusief kantoorkosten en exclusief BTW.

Met name (kleine) verenigingen vragen vaak geen juridisch advies omdat de clubkas een beperkte inhoud heeft en het risico van een hoge nota reëel is. Voor verenigingen hanteer ik een gemoduleerd systeem met lage prijzen waarbij een vereniging altijd kan beslissen of de zaak wordt doorgezet en dan vooraf exact weet wat de kosten zijn.

Verenigingsrecht:
Juridisch advies over het verenigingsrecht.
(bijvoorbeeld opzegging of royement leden, problemen binnen de vereniging of het bestuur, schorsing, statuten, fusie, samenwerking, nietige besluiten, einde van de vereniging)
€ 375,-
Opstellen opzegging of royementsbrief € 155,-
Voeren van procedure opzegging/royement leden of schorsing bestuurslid € 775,-
Opstellen/ingrijpende wijziging statuten vereniging € 850,-
Personen- en familierecht:
Advies inzake personen en familierecht € 375,-
Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek € 1.450,-
Alimentatieprocedure € 950,-
Procedure omgangsregeling
Indien eerst advies wordt gevraagd, zal na het opstarten van de procedure voor echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek, de alimentatieprocedure of de procedure in het kader van een omgangsregeling de nota voor het advies in mindering worden gebracht op de kosten van de procedure
€ 950,-
Verzekeringsrecht:
Juridisch advies inzake verzekeringsrecht € 375,-
Advies aan u en correspondentie met verzekeringsmaatschappij waarbij in der minne tot een oplossing wordt gekomen € 950,-
Arbeidsrecht:
Advies inzake arbeidsrecht
(bijvoorbeeld over ontslag, arbeidsovereenkomst, concurrentiebeding, functiewijziging)
€ 375,-
Opstellen arbeidsovereenkomst € 275,-
Proforma ontbinding/beëindigingsregeling € 950,-
Ontbindingsprocedure kantonrechter of ontslagvergunning UWV € 1.450,-
Hippisch recht:
Juridisch advies over koop-verkoop paard € 375,-
Opstellen koop-, stallings- of trainingscontract € 275,-

Kantoorkosten: In iedere zaak zal een opslag van 6% in rekening worden gebracht voor administratie-, kantoorkosten (zoals telefoonkosten, kopieer kosten ed)

Reiskosten: Per kilometer € 0,35

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, griffierechten en niet genoemde kosten, bijvoorbeeld kosten die in onderling overleg gemaakt worden zoals het inschakelen van derden (accountant, notaris, schade-expert).