Rechtsgebieden

Verenigingssrecht

Bijna iedereen is wel bij een vereniging betrokken, hetzij als lid, hetzij als bestuurslid of in een andere functie. Nederland kent met ruim 100.000 verenigingen een rijk geschakeerd verenigingsleven, variƫrend van kleine tot zeer grote verenigingen, van gewone verenigingen, bonden en federaties tot beroeps- en brancheverenigingen. Er gelden wettelijke bepalingen voor het verenigingsrecht, maar van veel wettelijke bepalingen mag worden afgeweken, zodat de vereniging naar eigen inzicht kan worden ingericht.

Vanwege het vervullen van diverse bestuursfuncties op plaatselijk, provinciaal en landelijk niveau weet ik als geen ander vanuit de praktijk wat er leeft op verenigingsniveau. Ik kan u behulpzaam zijn bij:

  • Opstellen of beoordelen statuten en reglementen.
  • Royement of opzegging van leden.
  • Aansprakelijkheidskwesties van bestuursleden.
  • Opzetten tuchtrechtelijke procedure.
  • Hoe verder te handelen bij opstappen van het bestuur van een vereniging.
  • Optreden als technisch voorzitter bij ernstige problemen in een vereniging.
  • Fusie, samenwerking en splitsing.
  • Opheffen vereniging.